* BACINER
– Homes:
– Toni Juan Ruiz– Dones:
– Coloma Santandreu Pont
– Antònia Bassa Sureda
– Margalida Galmés Medina

* SANT ANTONI

– Homes:

– Llorenç Prohens Blanquer
– Bernat Aguiló Capó


– Dones:
– Antònia Matamales Prohens* DIMONI GROS
– Homes:

– Sebastià Riera Pocoví
– Antoni Bassa Ferrer
– Antoni Lluís Reyes Duran

– Dones:
– Maria Magdalena Immaculada Rigo Soler* DIMONI PETIT
– Homes:

– Joan Toni Sunyer Soler
– Montserrat Nadal Fullana
– Antonio Frontera Melis

– Dones:
– Margalida Gelabert Binimelis
– Magdalena Pérez Galmés
– Jessica Campos López