006-BACINA PER FER LA CAPTA(MANACOR).A molts de pobles de Mallorca, es celebra a mitjan gener la festivitat de Sant Antoni. Cal guaitar a l’antigor per descobrir l’origen de la devoció al Sant Anacoreta. Tot just després que Jaume I conquerís Mallorca, s’instal•laren a Ciutat els canonges regulars de Sant Antoni, ordre que ja era estesa per la Península Ibèrica i que es dedicava a atendre els malalts afectats pel foc de Sant Antoni (erisipela). Aquesta era una malaltia molt infecciosa i de difícil curació que afectava la pell i els teixits subcutanis produint nafres i gangrena.[clear_floats]
007Els membres de la institució mentre recollien almoines per tots els pobles per a destinar a la tasca benèfica que desenvolupaven, aprofitaven per inculcar la devoció al Sant, per que era un sant molt poderós que intercedia curant els malalts. Així, la devoció es feu molt popular, fins al punt que la gent, majoritàriament pagesa, també posà els animals baix la protecció de Sant Antoni.[clear_floats]

Les imatges de les taules gòtiques estan extretes del llibre "La pintura mallorquina del segle XV" (Tina Sabater, editat per UIB 2002)
Les imatges de les taules gòtiques estan extretes del llibre “La pintura mallorquina del segle XV” (Tina Sabater, editat per UIB 2002)
Share