comedia de Sant Antoni de Viana(col Tia de sa Real)Al llarg de la història diversos autors manacorins han dedicat obres al nostre Sant més popular, així ja a mitjan segle XVIII en Sebastià Gelabert “Tià de Sa Real”, escrigué una obreta de teatre titulada “Comèdia de Sant Antoni de Viana”, a la que es narra la vida i miracles del sant anacoreta, segurament a partir d’un text valencià.

Sant Antoni Abat(col Tia de sa Real)En el segle XIX Joan Bartomeu Bosch i Sureda, escrigué també una obra de teatre que duu per títol “Sant Antoni Abat. Comèdia nova i de màgia amb quatre actes”. Te alguns paral•lelismes amb la den Tià de Sa Real, ja que ambdues respecten la tradició al voltant del Sant. En aquest cas, però tracta la vida de l’anacoreta centrant l’argument en les temptacions.

El 1948 fou publicada a Bones Aires una obra de Joan Pascual Massanet, prevere “es capellà de Bellver”, titulada “San Antonio Abad el Grande”, a la que a partir d’un text de Sant Atanasi fa una acurada narració de la vida de Sant Antoni, i del seu llegat simbòlic, litúrgic i iconogràfic, amb il•lustracions de Don Llorenç Bonnin.[clear_floats]

jpascualmassanetllibre_01

 

 

 

 

 

 

 

 

[clear_floats]

els dimonis a mallorca(panorama balear)El 1985, després de la Dimoniada que tengué lloc a Manacor l’any anterior, el folklorista Antoni Galmés Riera publicà a la col·lecció Panorama Balear, “Els Dimonis en Mallorca”, una breu ressenya de la figura del dimoni en els diferents pobles de la nostra illa. També el 85 fou publicat el “Cançoner de Sant Antoni”, un recull de gloses recopilades pels al·lots de les escoles que tracten el tema de la festa.[clear_floats]

canconer de Sant Antoni

col.leccio dimoni grosL’any 1998 la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor inicià la Col·lecció Dimoni Gros, amb l’opuscle d’Albert Carvajal i Joan Lliteres, “La festa de Sant Antoni 1854-1929” a la que els autors fan un repàs de les diferents manifestacions al voltant de la figura de Sant Antoni.

007-full parroqial.
Cada any, pel gener la Parròquia dels Dolors treu una ressenya en el full parroquial.;

 

– GELABERT, Sebastià, “Comèdia de Sant Antoni de Viana”, Col•lecció Tià de Sa Real 14, Manacor, 1982.
– BOSCH I SUREDA, Joan Bartomeu, “Sant Antoni Abat”, Col•lecció Tià de Sa Real 33, Manacor, 1987.
– PASCUAL MASSANET, Juan, “San Antonio Abad. El Grande” Editorial Difusión, Buenos Aires, 1948.
– GALMÉS RIERA, Antonio, “Els Dimonis en Mallorca”, Panorama Balear 121, Lluis Ripoll Editor, Palma, 1985.
– “Cançoner de Sant Antoni”, Manacor, 1985.
– CARVAJAL, A., LLITERES, J., “La festa de Sant Antoni 1854-1929”, Col•lecció Dimoni Gros 1, Manacor, 1998.

Share