Presentació del programa. Sant Antoni 2020 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2020 I homenatge a Antoni Pocoví Serra. https://youtu.be/j15Wjrd0LaQ
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 I homenatge a la família de na Joana Perelló de Can Devè https://youtu.be/TMkGMirnIbY
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 I homenatge a Mons.Andreu Genovart Orell, rector de Manacor https://youtu.be/4eA4nnBpiWU
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2017 - Presentació del Programa. Sant antoni Manacor 2017  I homenatge a Toni Riera “Boveret” https://youtu.be/ICObs2VOdPA
Presentacio del programa. Sant Antoni Manacor 2016 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2016 I homenatge a Bernat Servera Brunet, “de s’Hort” https://youtu.be/VRKlnXKQJpc
Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2015 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2015  i homenatge a Antoni Joan Morey “Aleix” https://youtu.be/oIs8nHXQJPg
Presentació del programa. Sant Antoni 2014 - Presentació del programa. Sant Antoni 2014 https://youtu.be/hNmM4NTiiDw
Presentació del Programa 2013 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2013 https://youtu.be/q-PQtOoUpII
Presentació del programa 2012 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2012 https://youtu.be/YvrRGa0U8J0