Presentació del programa. Sant Antoni 2020 - Presentació del programa. Sant Antoni Manacor 2020 I homenatge a Antoni Pocoví Serra. https://youtu.be/j15Wjrd0LaQ
Homenatge a Don Mateu i Imatges 2018. Sant Antoni Manacor 2019 - Homenatge a Don Mateu i Imatges 2018. Sant Antoni Manacor 2019 Projectat al Teatre de Manacor el dia 10 de Gener de 2019 https://youtu.be/nAJBIxTN_04
Assaig dels Goigs. Sant Antoni Manacor 2019 - Assaig dels Goigs. Sant Antoni Manacor 2019 https://youtu.be/Z4rz_MzVmkA  
Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2019 - Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2019 https://youtu.be/DVUlZtycj1w
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 I homenatge a la família de na Joana Perelló de Can Devè https://youtu.be/TMkGMirnIbY
Conferència “Dimonis, del món clàssic a l’actualitat” Sant Antoni Manacor - D’Antoni Janer Torrens, periodista i professor de cultura clàssica.  
Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2018 - Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2018
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 I homenatge a Mons.Andreu Genovart Orell, rector de Manacor https://youtu.be/4eA4nnBpiWU