Bases de beneïdes 2024 Bases de beneïdes 2024 23/12/2023 - Bases de beneïdes 2024
Bases de beneïdes 2023 15/12/2022 - Bases de beneïdes 2023
Actualitzades les Bases de les Beneïdes 7/11/2012 - Podeu consultar-les aqui Més informació: Tríptic de la indumentària del segle XVIII
Bases de les Beneïdes 9/10/2010 - Bases de les Beneïdes BASES PER A LES BENEÏDES DE SANT ANTONI Concurs de carrosses, carros, carruatges, comparses i animals emprats per la pagesia mallorquina. I.- Cada modalitat haurà d’ajustar-se a les bases particulars que tot seguit es fan avinents. II.- CARROSSES.- Aniran muntades damunt carros o remolcs agrícoles. A l’escena que representin no hi […]