V Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2011
El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el V concurs per a dissenyar la imatge que es representarà a les camisetes i objectes de les festes de Sant Antoni 2011.
El concurs es regeix per les següents:
Bases
Primera. Destinataris

Segona. Format, dimensions, característiques del logosímbol i criteris de valoració.

Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.

Quarta. Jurat i veredicte.

Cinquena. Acceptació de les bases.

Manacor, setembre del 2010
PATRONAT DE SANT ANTONI

Share