Bases V Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2011

V Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2011

El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el V concurs per a dissenyar la imatge que es representarà a les camisetes i objectes de les festes de Sant Antoni 2011.
El concurs es regeix per les següents:
Bases
Primera. Destinataris

 • Aquest concurs està destinat a qualsevol persona que es senti  santantoniera.
 • Hi haurà dos finalistes i un únic disseny guanyador.
 • El disseny guanyador serà l’oficial de les festes i anirà estampat a les dessuadores  i altres objectes de mercaderies oficials si és considera adient.
 • Els dissenys dels dos finalistes  i el del guanyador passaran a formar part del fons del Patronat de Sant Antoni, reservant-se el dret de reproducció, exposició i catalogació com a elements de Patrimoni del Patronat de Sant Antoni.
 • El/la  guanyador/a  rebrà un reconeixement públic per part del Patronat de Sant Antoni i un obsequi.

Segona. Format, dimensions, característiques del logosímbol i criteris de valoració.

 • Cada participant presentarà un disseny original i inèdit,
 • L’impressió serà en paper a mida A4 i amb un màxim de 4 colors . Es aconsellable (però no imprescindible) presentar el disseny en format digital (preferentment en un format vectorial tipus Freehand). A  banda, adjuntar una còpia en format TIFF i una altra en format JPEG, amb una resolució de 300 ppp.
 • El disseny ha d’incloure:
 • Es valorarà positivament la inclusió d’un eslògan representatiu de les festes de Sant Antoni.
 • El disseny ha de fer referència als personatges representatius de la festa de Sant Antoni de Manacor i ha de poder anar destinat a tot tipus de públic.
 • S’ha de tenir en compte que el disseny ha d’anar estampat sobre fons negre i únicament a la part anterior de la dessuadora.

Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.

 • Els treballs s’han de presentar en sobre tancat i exclusivament identificables per un pseudònim i han de contenir la següent documentació:
  • Disquet o CD amb el disseny  (OPCIONAL)
  • Impressió en paper
  • Sobre tancat amb el pseudònim  que contingui les dades personals: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i/o adreça electrònica.
 • Els treballs s’enviaran per correu ordinari o es presentaran directament amb  el pseudònim a la delegació  de Cultura de l’Ajuntament   de Manacor amb la referència “Concurs disseny Sant Antoni 2011”
 • El termini de presentació de treballs finalitza el 8 de novembre de 2010 a les 15h.
 • Tots els cartells seleccionats seran exposats  al local del Patronat. Els dissenys no finalistes podran arreplegar-se el darrer dia de l’exposició dels cartells. Els que no seran recollits s’entendrà que l’autor cedeix permanentment els drets de reproducció i exposició al Patronat de Sant Antoni.

Quarta. Jurat i veredicte.

 • El Jurat del concurs, que valorarà l’originalitat dels dissenys, la qualitat artística i l’adequació al tema de la convocatòria, estarà compost per personalitats del món de les arts, la cultura i la societat de Manacor
 • El veredicte es farà públic el 11 de novembre de 2010 a la pàgina web oficial i posteriorment  mitjançant un comunicat damunt premsa.
 • Si el jurat  considera que no hi ha hagut el nivell oportú, pot declarar desert el concurs.
 • L’atorgament del reconeixement al guanyador es farà el dia de la inauguració de l’exposició.

Cinquena. Acceptació de les bases.

 • La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar completament aquestes bases. L’incompliment de les mateixes implicarà l’exclusió automàtica del concurs.
 • Qualsevol dubte sobre la interpretació de les bases serà resolta per l’organització del concurs en la pàgina: www.santantoni.org

Manacor, setembre del 2010
PATRONAT DE SANT ANTONI