IV Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2010

IV Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2010

Per elegir la imatge oficial de les dessuadores d’aquest any, el jurat ha estat format per : Llorenç Femenies, per la part artística, Sebastià Puig, per la part popular i en Juan Servera per la part gràfica.

S’han presentat 14 propostes de les quals els classificats han sigut:

1r. classificat: Juan Sirer Melis
2n. classificat: Jesus Nicolau Martínez
3r. classificat: Amador Barceló Sureda

S’agraeix la participació de tots.

S/W Ver: A0.05.1FR

dessuadora

BASES

IV Concurs de disseny de la imatge oficial de les Festes de Sant Antoni 2010

El Patronat de Sant Antoni de Manacor convoca el IV concurs per a dissenyar la imatge que es representarà a les camisetes i objectes de les festes de Sant Antoni 2010.

El concurs es regeix per les següents:

Bases

Primera. Destinataris

•  Aquest concurs està destinat a qualsevol persona de qualsevol edat que es senti santantoniera.

•  Hi haurà dos finalistes i un únic disseny guanyador.

•  El disseny guanyador serà l’oficial de les festes, i anirà estampat a les dessuadores i altres objectes de mercaderies oficials si és considera adient.

•  El dissenys dels dos finalistes i del disseny guanyador passaran a formar part del fons del Patronat de Sant Antoni, reservant-se així el dret de reproducció, exposició i catalogació com a elements de Patrimoni del Patronat de Sant Antoni.

•  El/la guanyador/a rebrà un reconeixement públic per part del Patronat de Sant Antoni i un obsequi.

Segona. Format, dimensions, característiques del logosímbol i criteris de valoració.

•  Cada participant presentarà un disseny original i inèdit,

•  L’i mpressió serà en paper a mida A4 i amb un màxim de 4 colors . Es aconsellable (però no imprescindible) presentar el disseny en format digital (preferentment en un format vectorial tipus Freehand) . A banda, adjuntar una còpia en format TIFF i una altra en format JPEG, amb una resolució de 300 ppp .

•  El disseny ha d’incloure:

•  El text: “Sant Antoni 2010. Manacor”

•  Logosímbol del Patronat de Sant Antoni.

  • Es valorarà positivament la inclusió d’un eslògan representatiu de les festes de Sant Antoni.

•  El disseny ha de fer referència als personatges representatius de la festa de Sant Antoni de Manacor, i ha de poder anar destinat a tot tipus de públic.

•  S’ha de tenir en compte que el disseny ha d’anar estampat sobre fons negre i únicament a la part anterior de la dessuadora.

Tercera. Identificació, presentació i exposició de treballs.

•  Els treballs s’han de presentar en sobre tancat i exclusivament identificables per un pseudònim i han de contenir la següent documentació:

•  Disquet o CD amb el disseny (OPCIONAL)

•  Impressió en paper

•  Sobre tancat amb el pseudònim que contingui les dades personals: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i/o adreça electrònica.

•  Els treballs s’enviaran per correu ordinari o es presentaran directament amb el pseudònim a la delegació de Cultura de l’Ajuntament de Manacor amb la referència “Concurs disseny Sant Antoni 2010”

•  El termini de presentació de treballs finalitza el 9 de novembre de 2010.

•  Tots els cartells seleccionats seran exposats a la seu del local del Patronat. Els dissenys no finalistes podran arreplegar-se el darrer dia de l’exposició dels cartells. Els que no seran recollits s’entendrà que l’autor cedeix permanentment els drets de reproducció i exposició al Patronat de Sant Antoni.

Quarta. Jurat i veredicte.

•  El Jurat del concurs, que valorarà l’originalitat dels dissenys, la qualitat artística i l’adequació al tema de la convocatòria, estarà compost per personalitats del món de les arts, la cultura i la societat de Manacor

•  El veredicte es farà públic el 12 de novembre de 2010 a la pàgina web oficial i posteriorment mitjançant un comunicat damunt premsa.

•  Si el jurat considera que no hi ha hagut el nivell oportú, pot declarar desert el concurs. En aquest cas s’empraria el disseny que va quedar 2n classificat de l’edició anterior.

•  L’atorgament del reconeixement al guanyador es farà el dia de la inauguració de l’exposició.

Cinquena. Acceptació de les bases.

•  La presentació a la convocatòria del present concurs suposa acceptar completament aquestes bases. L’incompliment d’aquestes bases determinarà l’exclusió automàtica del concurs.

Manacor, setembre del 2009

PATRONAT DE SANT ANTONI