Homenatge a Don Mateu i Imatges 2018. Sant Antoni Manacor 2019 18/1/2019 - Homenatge a Don Mateu i Imatges 2018. Sant Antoni Manacor 2019 Projectat al Teatre de Manacor el dia 10 de Gener de 2019 https://youtu.be/nAJBIxTN_04
Assaig dels Goigs. Sant Antoni Manacor 2019 15/1/2019 - Assaig dels Goigs. Sant Antoni Manacor 2019 https://youtu.be/Z4rz_MzVmkA  
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 11/1/2019 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2019 I homenatge a la família de na Joana Perelló de Can Devè
Videos 2018 Sant Antoni Manacor 1/2/2018 - Videos 2018. Sant Antoni Manacor
Conferència “Dimonis, del món clàssic a l’actualitat” Sant Antoni Manacor 14/1/2018 - D’Antoni Janer Torrens, periodista i professor de cultura clàssica.  
Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2018 9/1/2018 - Primer Ball. Sant Antoni Manacor 2018
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 5/1/2018 - Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2018 I homenatge a Mons.Andreu Genovart Orell, rector de Manacor https://youtu.be/4eA4nnBpiWU
Videos 2017 Sant Antoni Manacor 1/2/2017 - Videos 2017. Sant Antoni Manacor
Presentació del Programa. Sant Antoni Manacor 2017 13/1/2017 - Presentació del Programa. Sant antoni Manacor 2017  I homenatge a Toni Riera “Boveret” https://youtu.be/ICObs2VOdPA