D’Antoni Janer Torrens, periodista i professor de cultura clàssica.