Resultat Beneïdes. Sant Antoni Manacor 2020

CARROSSES :

1r   Els amics dels morers

2n  Sa sínia dels gambossins

3r   Els amics de Sant Antoni

4t  Els carboners, amics de Son Nou

5è Amics de Son Negre

6è  Bar  El Porrón “ Sa cova de Sant Antoni”

7è “ Es pinar” de Son Peretó

8è Es fasser enramallat

9è En Guiem des Pou Nou i amics

10è Hortet dels pagesos

CARROS I CARRUATGES :

1r  Jardineria de Sa Cova

2n Carro Bord

3r  Carretó de Sa Pleta

4t  Carro  Porrerenc  “ colla es graellers ”

5è  Carro Pollencí

CABRIOLS:

1r  Lluc Pinto

2n Joan Marc

3r Pau Gayà

MUNTURES:

1r  Antoni Vidal

2n Mª Cristina Martí

3r  Isabel Bauzá

La persona més ben vestida a l’estil del segle XVIII (masculí) :  Tomeu Llodrà Veny

La persona més ben vestida a l’estil del segle XVIII (femení) :  Mª Bel Sagrera Lliteras

La persona més ben vestida a l’estil del segle XIX (masculí) :  Andreu Barceló Melis

La persona més ben vestida a l’estil del segle XIX (femení) :  Margalida Melis Vadell

Al nin més ben vestit de pagès (fins a 16 anys):   Toni Miquel Forteza

A la nina més ben vestida de pagesa (fins a 16 anys) : Núria Izquierdo Bauçà