XVI Concurs de disseny de la imatge oficial de les
Festes de sant Antoni 2024