Classifiació de foguerons:

1 – S’Olivera dels Ous
2 – Bar el Porron
3 .- Esplai Crist Rei
4 – La Caritat
5 – Cafeteria s’Hort  (Historiador Truyols)
6 – Amics del Dimoni
7 – Bar Cas Gallo
8 – Bar Mallorquí
9 – La Salle
10 – Camilla Accelerada
11 – La Concordia
12 – Bar Can Parera

13 – Cafeteria s’Hort(Baleria) Desqualificat per incomplir punt 4 de les bases