BASES DE LA I MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL I JUVENIL DE SANT ANTONI 2012
El Patronat de Sant Antoni presenta la I Mostra de Dibuix Infantil i Juvenil.
Dia 14 de gener de 2012 de 11:00 a 14:00 al Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor (Ajuntament).
1.    Hi pot participar tothom que ho desitgi, d’entre 3 i 16 anys, dins les categories següents:
Grup 1: de 3 i 5 anys (Infantil)
Grup 2: de 6 a 8 anys (Primer Cicle de Primària)
Grup 3: de 9 a 12 anys (Segon Cicle de Primària)
Grup 4: de  13 a 16 anys (ESO).
Poden participar, fora de concurs, els menors de 3 anys.
2.    Hi haurà 2 premis per categoria
3.    El tema únic serà “Sant Antoni i els dimonis”.
4.    Cal omplir totalment les dades sol•licitades al dors de cada dibuix i la seva acceptació signada de les bases d’aquesta mostra.
5.    No s’admetran a concurs els dibuixos en els quals no figurin les dades sol•licitades, així com els dibuixos amb un tema que no s’ajusti al que s’indica en aquestes bases. Tampoc s’admetran els dibuixos que es presentin fora del termini de lliurament.
6.    El dibuix s’ha de realitzar en tècnica seca, (llapis, carbonet,  guix, pastels, ceres …aportades pel participant) sobre una làmina que a tal efecte lliurarà l’organització de la Mostra a partir de les 11 del matí del dia 14 de gener de 2012. No seran admesos els dibuixos que no s’ajustin a aquesta norma i perdran així totes les facultats de participació.
7.    Els dibuixos realitzats, s’han de lliurar a l’organització  la Mostra  abans de les 14:00 h del mateix dia 14 de gener de 2012.
8.    El jurat estarà format per artistes locals.
9.    El veredicte del jurat serà inapel•lable. El resultat es publicarà a la pàgina web www.santantoni.org i es comunicarà als guanyadors al telèfon indicat al dors del dibuix abans de dia 16 de gener.
10.     El repartiment de premis es farà el dia 17 de gener a les 10.45, abans de les Beneïdes.
11.     Els dibuixos participants quedaran en propietat del Patronat de Sant Antoni, que se’n reserva el dret de publicació i difusió per qualsevol mitjà que consideri oportú, esmentant sempre el nom i cognoms de l’autor/a.

CONSIDERACIONS FINALS
Qualsevol incidència no prevista a les Bases serà resolta pel Patronat de Sant Antoni, d’acord amb el jurat.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases

Versio PDF