Programes

Des de la creació del Patronat de Sant Antoni, el disseny i el contingut dels programes ha anat evolucionant. Inicialment era un simple fullet doblegat on només s’esmentaven els actes de la festa i els col·laboradors que amb els seus donatius permetien el repartiment de premis als foguerons i beneïdes. Es passà el 1988 a les 40 pàgines en que s’afegia publicitat, escrits de salutació i escrits històrics amb fotografies. Aquest format es mantingué fins el 1999. A partir de l’any 2000, el Patronat optà per una nova tipologia de programa, que deixava de banda la publicitat, per centrar-se novament en la festa pròpiament dita en la seva història i en el seu entorn, sens oblidar mai l’esment de tots els col•laboradors, part essencial de la festa.