Quadre amb el calendari d’obertura de la botiga de Sant Antoni:

Localització de la botiga: