Bases de les Beneïdes

BASES PER A LES BENEÏDES DE SANT ANTONI

Concurs de carrosses, carros, carruatges, comparses i animals emprats per la pagesia mallorquina.

I.- Cada modalitat haurà d’ajustar-se a les bases particulars que tot seguit es fan avinents.

II.- CARROSSES.- Aniran muntades damunt carros o remolcs agrícoles. A l’escena que representin no hi mancarà Sant Antoni Abat que podrà anar acompanyat del dimoni o d’altres figures religioses o profanes que tenguin a veure amb la seva vida eremita. El conjunt dela carrossa podrà representar escenes de treballs, tradicions populars i celebracions religioses o mundanes de l’antiga societat mallorquina.

III.- CARROS I CARRUATGES.- Aquesta categoria inclou qualsevol tipus de carro o carruatge estirat per bístia. Podran ser restaurats o sense restaurar i engalanats amb mata, fulles de fasser, garballó, etc… o sense engalanar. Els participants amb escenes damunt carros hauran d’elegir en el moment de la inscripció la modalitat en la qual volen participar (carrosses o carros i carruatges). Ambdues són incompatibles.

IV.- COMPARSES.- Vestiran de tal manera que representin estampes pròpies de la vida tradicional mallorquina o relacionades amb la festivitat de Sant Antoni. Podran formar part d’una carrossa, o bé anar per lliure. El nombre d’integrants serà com a mínim de sis persones.

V.- CABRIOLS.- Es tendrà present l’aspecte de l’animal, els seus guarniments i l’estat del cabriol.

VI.- MUNTURES.- Puntuarà la presència de l’animal, la compenetració del genet amb la bístia, el pas i els guarniments.

VII.- VESTIMENTA.- Es valorarà el respecte i la coherència de les peces de roba que portin els participants, a més de la seva adequació a l’època històrica a la qual pertanyen.

Trìptic amb informació de la indumentària del segle XVIII en pdf

VIII.- EINA ANTIGA.- Participarà qualsevol eina o objecte antic relacionat amb la pagesia o els oficis d’antany. Podrà ser portada individualment o formant part d’una carrossa, carro, carruatge o comparsa.

IX.- Els premis i obsequis de cada categoria es publicaran cada any al programa de mà de les festes de Sant Antoni.

X.- El jurat qualificarà els participants tenint en compta tot allò que faci referència a la figura de Sant Antoni, a les tradicions populars i a tot el relacionat amb la festivitat del sant anacoreta. Els acords presos pel jurat seran inapel·lables.